Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Smeše, rastvori > Voda u predškolskoj ustanovi
Modul : Voda u predškolskoj ustanovi  [Cycle]
01/10/2002
Datum publikovanja : 
 
 
Poslednja izmena : 14/10/2009


Sekvenca

Trajanje

Opis

1 1. Radionica na temu voda – sekvenca za najmalđu grupu 5 časova - Otkrivanje čulima, igra rukama i sa različitim posudama ; upoređivanje tečnosti (časovi na kojima  deca rade samostalno)
- Identifikacija buke koju stvara voda; pravljenje komadića leda (delimčno vođeni časovi)
- Eksperimentisanje sa mešavinama (časovi koje vodi vaspitačica)
2 2. Problem situacije u vezi transporta vode za malu i srednju grupu 6 časova


Problem situacije u vezi transporta vode iz bokala  (ili velikog suda) u manje sudove. Prvo daje  uputstva vaspitačica a zatim i deca.
Posle realizovanih aktivnosti, čas se završava pravljenjem bilansa a zatim i crtežima svakog pojedinog deteta. Vaspitačica ispod crteža piše tekst.

3 3. Sekvenca za najstarju grupu – upoznavanje s afenomenom rastvaranja 4 časa Pri razmatranju problema održavanja/rastvaranja predlaže se upotreba bombona.
Koriste se bombone čiju unutrašnjost čini čokolada obavijena šećerom (bela boja) a zatim gazura različite boje. Nazvaćemo ih « filovani bomboni » ili jednostavno « bomboni ».
Rastvaranjem spoljnjegobojenog omotača voda postaje obojena što daje mogućnost za odvijanje razlličitih aktivnosti o kojima će biti reči.


Ova sekvenca je odeljak knjige "Predavanje nauka u školi".Uvod

Tema voda dominira ovim tekstom. Njena važnost u svim naučnim oblastima je očigledna (voda je osnovni konstituent planete Zemlje, kao i prirodna sredina u kojoj se razvijaju svi živi organizmi). Osim toga, svima nam je poznata privlačnost vode za decu svih uzrasta. Zahvaljujući njenim osobinama (teče), transformacijama kojima podleže (promena stanja) i dejstvu na druge supstance (mešanje, rastvaranje) koristi se u brojnim aktivnostima koje pomažu učenicima da realizuju prve apstrakcije (predstave o materiji i njenoj konzervaciji; upoznavnaje tečnog stanja). Tema voda je prisutna tokom celog školovanja. Posle prvih senzornih aktivnosti koje dominiraju u predškolskoj ustanovi, u prva četiri razreda osnovne škole učenici upoznaju osobine vode. Ne treba smetnuti s uma da se osobine vode izučavaju sve do univerzitetskih studija.

U predškolskoj ustanovi se najčešće radi kroz radionice u kojima se koristi materijal iz svakodnevnog života. Ove naučne radionice imaju prevashodno cilj da prevaziđu jednostavna slučajna otkrića (odeljak „Principi organizacije naučnih aktivnosti“). Odeljak „Radionice na temu voda“ prikazuje primer uspešne primene naučnih radionica u predškolskoj ustanovi. Učenici postepeno stiču sposobnosti koje im omogućuju da shvate osnovne elemente koji se obrađuju na časovima, koji slede jedan drugi, a međusobno su povezani. Kroz dva karakteristična primera je prikazano kako se formira odgovarajući niz naučnih pitanja i kako na njih odogovoriti da bi se tokom četiri ili pet časova došlo do odgovarajućeg naučnog saznanja. Prvi primer je prilagođen deci najmlađeg i srednjeg uzrasta u predškolskoj ustanovi (deo „Problem situacije u vezi s transportom vode u maloj i srednjoj grupi predškolske ustanove“), drugi se odnosi na najstariju predškolsku grupu (deo „Sekvenca za najstariju grupu: upoznavnaje fenomena rastvaranja“).
Uzimajući u obzir specifičnosti učenja u predškolskoj ustanovi, plan ove sekvence je na neki način različit od opšte šeme prilagođene za druge sekvence.

Kopirajte sekvencu (datu u  PDF formatu): Voda u predškolskoj ustanovi


Poslednja izmena : 14/10/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2020