Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Smeše, rastvori > Morska voda je slana
Modul : Morska voda je slana  [Cycle]
01/01/1998
Datum publikovanja : 
 
Posle putovanja brodom po moru deca analiziraju morsku vodu. Da li je ona sastavljena od vode i soli?
Rezime : 
 
Izučavanje neke supstance: voda, analiza mešavine.
Osnovne tačke programa : 
 
 Organizovati eksperimente.
 Sakupiti podatke.
 Analizirati podatke i izvući zaključke.
 Naći potrebne informacije.
Cilj : 
 
5 do 6 časova, sa prekidima od nekoliko časova na kojima se vrši odgovarajuće posmatranje.
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 23/06/2008
Materijal : 

- morska voda,
- so,
- voda za piće,
- filter za kafu, aparat za kafu,
- čaša, tanjir, sud, cediljka, šerpa, supena kašika, rešo,
- morska so.


Čas 1

Polazna situacija 

Igrajući se u moru dete popije malo vode i konstatuje da je slana!

 Da li si siguran da je slana? 

Hipoteze koje postavljaju učenici 

Da bismo se stvarno uverili da li je slana, treba da je probamo.
Ako je slana, onda je to zato što je neko u nju stavio so.

Eksperimenti koje su predložili učenici

Probati morsku vodu.
Pronaći onoga ko je "stavio" so u morsku vodu.

Eksperimenti izvedeni u odeljenju 

Odvijanje

 • Probati morsku vodu
 • Uporediti je s vodom za piće 

Konstatacija

Voda za piće je normalna, dok je morska voda slana.

Zaključak

Možda je tome razlog so koja se nalazi u morskoj vodi.

Produbljivanje problematike

Kako izdvojiti so koja se nalazi u morskoj vodi?

Čas 2

Problem-situacija

Da li se so uvek vidi?
- Šta uraditi da ona postane vidljiva u morskoj vodi?
- Kako utvrditi da u morskoj vodi stvarno ima soli?

Hipoteze koje postavljaju učenici 

Treba odstraniti vodu.
Treba filtrirati vodu kroz sito postavljeno na sud s peskom.
Treba filtrirati vodu kroz filter za kafu.

Eksperimenti koje su predložili učenici

Sipajte vodu u sito postavljeno iznad nekog suda.

Eksperimenti izvedeni u učionici

Eksperiment 1

Odvijanje eksperimenta

 • Sipajte morsku vodu u sito.
 • Posmatrajte šta na situ ostaje.
 • Napravite crtež eksperimenta.
 • Opišite rezultate posmatranja.

Konstatacija

U situ nije ostalo ništa.
Voda je stalno slana.

Zaključak

Ovo ipak nije dobar način za izdvajanje soli iz vode.

Eksperiment 2

Odvijanje eksperimenta 

 • Probajte vodu da biste bili sigurni da je u pitanju morska voda.
 • Sipajte morsku vodu kroz filter za kafu.
 • Pogledajte šta je ostalo na filteru.
 • Napravite crtež eksperimenta.
 • Opišite rezultate zapažanja. 

Konstatacija

Na filteru za kafu nije ostalo ništa.
Voda je i dalje slana.

Zaključak

Još uvek nismo pronašli pravo sredstvo za izdvajanje soli iz vode.

Evaluacija

Dakle, šta i kako uraditi?
Kako deca ne nalaze drugo rešenje, nastavnik ih pita šta ostaje u dovorištu posle kiše.
Deca kažu da ostaju barice vode. Malo kasnije izlaze zajedno u dvorište, vide gde su bile barice, a vode više u njima nema. Zašto? Zato što je nestala.
Zašto?
Zato što je sunce omogućilo da ona nestane.
Iznenada reaguje Andrija:
Dakle, i mi treba da uradimo isto s morskom vodom, treba da je izložimo suncu.

Eksperiment 3

Odvijanje eksperimenta 

 • Sipajte morsku vodu u tanjir.
 • Čekajte i posmatrajte.
 • Napravite crtež eksperimenta.
 • Zapišite rezultate posmatranja.

Konstatacija

Ovo traje dugo.

Predlog 
Umesto da tanjirić izložimo suncu možemo ga zagrevati i onda sve ide brže.

Produbljivanje problematike 

Sve ovo je trajalo dugo i nije završeno tokom jednog časa, pa smo odlučili da tanjirić s vodom izložimo suncu do sutra. Ako u njemu i dalje bude vode, onda ćemo ga staviti na rešo.

Mišljenje nastavnika 

Potrebno je svakoj grupi dati po tanjirić.
Napraviti crtež na velikom listu hartije i izložiti ga u učionici.

 

Čas 3

Eksperimenti izvedeni u učionici 

Eksperiment 1

Odvijanje eksperimenta 

 • Sipate morsku vodu u šerpu.
 • Staviti šerpu na grejnu ploču i posmatrati šta se dešava pri grejanju.
 • Nacrtati crtež eksperimenta.
 • Zapisati rezultate posmatranja. 

Konstatacija

Posle izvesnog vremena voda počinje da ključa, pojavljuje se  "dim", a zatim morska voda nestaje.
Ostaje nešto belo i probanjem zaključujemo da je to so.

Zaključak 

Dakle, to je so koja se nalazila u morskoj vodi.

Nastavak eksperimenta 3 (čas 2)

Konstatacija

Posle četiri dana voda u tanjiriću je isparila.
Ostaje beli slani prah.

Zaključak

Ovim su potvrđeni rezultati drugog eksperimenta, morska voda zaista sadrži so. 

Produbljivanje problematike

Otkriće vodene pare može biti predmet jednog drugog časa.

Čas 4

Polazna situacija

Otkrilii smo da u morskoj vodi ima soli.
Kako od vode za piće napraviiti morsku vodu?

 

Hipoteze koje su postavili učenici

Dodavanjem soli iz mora.

 

Eksperimenti koje su predložili učenici

Dodajmo so u vodu.

 

Eksperimenti izvedeni u učionici 

Materijal :

- neslana voda,
- čaša,
- supena kašika,
- so.

Odvijanje eksperimenta 

 • Stavite supenu kašiku soli u vodu za piće.
 • Promešajte.

Konstatacija

So nestaje.
Voda je slana. 

Zaključak

Da li smo napravili morsku vodu?
Ko je stavio vodu u so?


Džin sa džinovskom kašikom?

Zapažanje nastavnika 

Deca koriste reč istopiti da bi objasnila nestanak soli. Ovo je prilika da se precizira termin koji koriste u svakodnevnom govoru i definiše glagol rastvoriti...

 

Čas 5

Problem

Odakle so u morskoj vodi?
Kako to saznati? 

Predlozi učenika

To je teško pitanje.
Nema odgovora, nastaje tajac, i deca radije pokušavaju da nađu neki eksperiment kojim će to verifikovati. Podsetiviši se pristupa koji su koristili na početku godine da bi saznali šta je kiša, sneg i grad, deca predlažu da se odgovor potraži u knjizi. 

Zaključak

U knjigama nalaze sledeće: so je u većoj ili manjoj meri uvek bila prisutna u morskoj vodi.
Vremenom su mora i okeani postajali sve slaniji i slaniji. 
Pogledati nađene odgovore.

 

Produbljivanje problematike 

Šta se još može rastvoriti u vodi?

 

Zapažanje nastavnika 

Ovaj čas je bio vrlo težak za decu tog uzrasta. Nisu sve razumela i ostala su pri svom ubeđenju.
Teško je verovati u nešto što ne vidite.  


Poslednja izmena : 23/06/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2020