Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Materija i materijali > Smeše, rastvori > Isparavanje vode
Modul : Isparavanje vode  [Cycle]
01/01/1997
Datum publikovanja : 
 
4 časa predviđena za razumevanje procesa isparavanja vode.
Rezime : 
 
- Prepoznati čvrsto i tečno stanje vode i način njihovog  pojavljivanja u različitim prirodnim fenomenima.
- Razumeti da su voda i led dva različita stanja iste supstance i da materija ne nestaje čak iako je ne vidimo.
Osnovne tačke programa : 
 
Konceptualni ciljevi:
 - identifikovati paru i vodu u tečnom stanju kao dva oblika iste supstance;
 - razlikovati paru, dah, dim, maglu.
 Metodološki ciljevi:
 - razumeti i uočavati nešto što ne možemo da opazimo,
 - organizovati eksperiment,
 - organizovati prikupljanje podataka,
 - identifikovati bitne parametre.
Cilj : 
 
4 časa po jedan sat, plus vreme svakodnevnog posmatranja.
Trajanje : 
 
 
Poslednja izmena : 10/06/2008
Materijal :  - Mali providni sudovi različitog oblika koji omogućuju dobijanje slobodne površine različite veličine,
 - Poklopci, čepovi prilagođeni otvoru posude, tanke nepropustljive folije, lastiš,
 - termometri.


Rečnik :

  • Zamagljenje prozora
  • Magla
  • Dim
  • Vodena para
  • Nepropustljiva slobodna površina

Aktivnosti učenika :

Posmatranje, protokol eksperimenta, eksperimentisanje, izveštaj o eksperimentu, organizacija podataka, diskusija po grupama

Pedagoški scenario :

Pedagoški pristup

Organizacija rada u odeljenju

Način izražavanja u odeljenju

Prikaz ranijih ideja celo odeljenje oralno
Projekat eksperimenta po manjim grupama pismeno/oralno
Elaboracija zajedničkog protokola eksperimenta celo odeljenje u manjim grupama oralno/pismeno
Konfrontacija rezultata celo odeljenje pismeno/oralno

Polazna situacija :

Padala je kiša. U dvorištu je bilo barica vode, a sada ih više nema. Odeća je bila nakvašena, a sada je suva.
Kako se to desilo?

Diskusija u većim grupama koja ima za cilj prikaz ranijih ideja

Predlozi do kojih se došlo:

Voda iz barica je odletela.
Sunce je isušilo vodu.
Vetar je osušio odeću.

Usmeravanje ka pravljenju eksperimentalnog uređaja:

Želeli bismo da saznamo pod kojim uslovima će voda najbrže ispariti i šta se s njom desilo kada je nestala.
Šta možemo da uradimo da bismo to saznali?
Koje eksperimente treba izvesti i koja posmatranja realizovati?

Grupna istraživanja kako bi se dobila ideja za eksperimente

Diskusija po grupama
Učenici izlažu ideje pred celim odeljenjem.

Primeri:
- Pripremiti više sudova i u njih sipati vodu.
- Možemo ih poklopiti poklopcem, začepiti nekim čepom ili navući tanku plastiku, a mogu ostati i otvoreni.
- Postavimo ih na različita mesta (pored radijatora, u orman, u dvorište).
- Tražimo od učenika da iskažu svoje mišljenje. Šta će se desiti u različitim slučajevima? (predvideti uticaj poklopca, temperature).

Čas 2

Organizovati prikupljanje podataka

U tabelama su prikazani rezultati eksperimenata izvedenih po grupama. Navode se predviđanja i objašnjenja (raspored u njima je napravljen tako da omogućuje prikaz različitih sadržaja).
Definiše se ritam posmatranja (dva puta dnevno).
Plan je napravljen tako da omogućuje zaduženim učenicima da realizuju posmatranje:
- Definisati šta bi mogla biti mera u odnosu na koju se vrši poređenje ako učenici nisu predvideli proceduru. Kako ćemo videti da li je voda nestala?
- Predložite da obeleže markerom na spoljašnjoj površini providnog suda nivo vode ili se, pak, na sud može prilepiti papir s gradacijom, ako učenici nisu predvideli neku drugu prihvatljivu proceduru.
- Izvesti planirane eksperimente, zabeležiti merenja i zapažanja u svesku za eksperimente, uz navođenje datuma i vremena.

Čas 3

Prikazati merenja i zapažanja, konfrontirati ih

Zapažanja učenika: Voda brže nestaje pored radijatora nego u dvorištu, brzo nestaje i u velikim tanjirima. Voda skoro i da ne nestaje u poklopljenim sudovima. Na tankim plastičnim folijama se formiraju kapi.

- Dati moguća objašnjenja za ono što je opaženo.
- Povezati dobijeno s početnom situacijom.
- Šta je isto?
- Šta je različito?

Preći na izvođenje eksperimenta

Predložiti da izvrše što je moguće preciznija poređenja dobijenih rezultata pri promeni samo jednog od mogućih uzroka. Potrebno je da učenici navedu koje su moguće uzroke identifikovali  (slobodna površina, temperatura, zatvorenost posude).

- Svaka grupa ima na raspolaganju 3 identična suda s istom količinom vode i postavlja ih na različita mesta.
- Slobodna površina sudova se razlikuje od grupe do grupe (jedni imaju tanjire, drugi bokale).
- Jedni imaju sudove istog tipa kao i drugi, ali ih oni poklapaju ili začepljuju.

Zabeležite u svesku za eksperimente ono što je zajedničko i ono što je različito, predviđanja i potvrde predviđanja.
Zabeležite eksperimente urađene po grupama, sa šemama i konstantama. Proverite da li su tipovi posuda, mesto, postavljeni poklopci, vreme i datum eksperimentisanja tačno navedeni.

Čas 4

Prikupiti sva zapažanja

Zapažanja učenika:
- Što je toplije, voda brže isparava.
- Što je voda više razlivena, utoliko brže nestaje.
- Voda nestaje brže ako sud nije poklopljen.
- Ako je postavljen poklopac ili tanka nepropustljiva plastična folija, na njima će se formirati vodene kapljice.

Saslušati predloge komplementarnih eksperimenata

Što je toplije, voda će brže nestajati, toplota dovodi do njenog ključanja.
(Zato je potrebno upozoriti učenike na preduzimanje neophodnih mera sigurnosti.)

Opažene činjenice:
- Mali mehuri i pojava "dima" iznad posude.
- Veliki mehuri u vodi, voda potpuno nestaje, a prozori se zamagljuju.

Predložene interpretacije:
- Para se formira kada zagrevamo vodu.
- Ona se kreće kroz vazduh, a hlađenjem na prozorima dolazi do zamagljenja.

Iskazivanje onog što je naučeno :

- Pomoć i preformulisanje (isparavanje, toplota).
- Zabeležiti to u svesku za eksperimente.

Vratiti se na početnu situaciju

U kojim još situacijama iz svakodnevnog života možemo videti zamagljenje, maglu, paru i gde primećujemo situacije u kojima dolazi do sušenja. Dati  odgovarajuću interpretaciju na osnovu stečeniih saznanja.

Mišljenje nastavnika :

Ovu temu možete obrađivati tokom 4 nedelja, na 4 duža i nekoliko kraćih časova namenjenih posmatranjima i komunikaciji.
Da li se s decom u pripremnom ili prvom razredu osnovne škole mogu izvlačiti precizniji i konceptualniji, odnosno "naučni" zaključci?
Uočene poteškoće:
Početak sa sušenjem veša je napušten i zamenjen baricama u dvorištu koje omogućuju vrlo lak prelaz na eksperimentisanje u učionici.
Deca lakše uočavaju vodu u barici u dvorištu nego vodu u nakvašenoj odeći.
U početku je teško eksperimentalno proveriti sve polazne hipoteze.
Poteškoća se pojavljuje jer je potrebno izvoditi eksperimente s velikim brojem učenika.
Nivo znanja učenika može takođe da predstavlja problem.
Eksperimentalna sveska :
- Problem predstavlja i pismeno izražavanje dece tog uzrasta.
- Poteškoće se pojavljuju pri šematskom predstavljanju. Ovaj problem je zahtevao dosta vremena.
- Pitanja nastavnika u vezi s eksperimentalnom sveskom. Da li su potrebne korekcije u svesci?
- Koliko mesta treba ostaviti za ono što pripada samo jednom učeniku, a koliko za zajednički zaključak?


Poslednja izmena : 10/06/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2020