Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti > Energija > Energija > Proizvodnja biogasa
Modul : Proizvodnja biogasa  [Cycle]
01/01/1998
Datum publikovanja : 
 
Učenici istražuju mogućnost proizvodnje biogasa iz otpada organske prirode.
Rezime : 
 
Materija i energija: jednostavni primeri energetskih izvora i proizvodnje energije, potrošnja i štednja energije.
Osnovne tačke programa : 
 
 
Poslednja izmena : 15/08/2008
Materijal : Za odeljenje:
- plastične kutije i boce,
- celofan,
- metalna konzerva,
- čepovi,
- organske materije: biljke, grane, ljuske od krompira...


Tok časa

Primeri problem situacija :

Kako u kući ili školi, na jeftin način i bez ikakve opasnosti, proizvesti biogas iz organskih materija koje su nam nadohvat ruke?

Primeri pitanja koje su postavili učenici :

 • Da li je moguće upotrebiti bilo koji tip organskih materija (živa bića, količina)?
 • Da li eksperiment treba da bude izveden u zatvorenoj ili otvorenoj prostoriji?
 • Da li će oslobađanje mehurova biti znak prisustva gasa?
 • Koje će biti osobine ovog gasa? Bez mirisa ili neprijatnog mirisa? Nevidljiv?
 • Da li ovaj gas može da sagoreva i da se koristi za proizvodnju energije?

Primeri eksperimenata koje su predložili učenici

Stavimo organske materije, tokom više dana, u različite dobro zatvorene sudove:
- neki neka budu providni da bismo mogli da posmatramo šta se dešava,
- drugi su prepušteni izboru učenika.
Zapažanje: Sačekajmo da organske materije dostignu sobnu temperaturu, a zatim ih zatvorimo u sudove.

Primeri eksperimenata izvedenih u učionici :

 • Stavimo organske materije u kutije ili flaše.
  Napunimo ih do polovine vlažnim i živim biljnim organskim materijama.
  Zatvorimo pažljivo pomoću čepa s navojnicom ili celofanom.

 

 • Pripremimo eksperimentalnu svesku. Beležimo precizno sve što radimo u svakom eksperimentu:
  - količinu postavljene organske materije (vrsta, masa),
  - dan i čas početka eksperimenta.

 

 • Ostavimo materijal da fermentira...
  Postavimo sud pored mlakog toplotnog izvora (sunce, radijator...) tokom 5 do 7 dana.
 • Posmatrajmo :

Da li se celofan podiže? Ne.
Zašto?
Probušimo ga iglom. Šta se dešava? Oseti se miris truljenja.

Svakodnevno posmatrajmo bocu:
Šta se dešava?
Neznatnim sabijanjem biomase - zamagljenje na zidovima.
Odvrtanjem čepova -
slabo zviždanje,
odvratan miris.

Prisustvo gasa (silaža u poljoprivredi)

 • Zaključci:
  Eksperiment je u prvom slučaju bio neuspešan. Zašto?
  - Zbog vrlo debelog sloja mase organske materije?
  - Celofan je bio porozan?
  Organske materije (biomasa) u drugom slučaju su fermentirale, gas je imao odvratan miris. Dakle, formiran je biogas pod pritiskom.

Zapažanja nastavnika :

 • Eksperiment je atraktivan i oduševljava učenike, a ne zahteva mnogo materijala.
 • Objašnjenja o formiranju gasa i njegovoj upotrebi su dobijena od francuskog distributera gasa (Gaz de France).

Poslednja izmena : 15/08/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2020