Ruka u testu : Sadržaj > Pomoć > Mali rečnik Internet sajta <i>Ruka u testu</i>
Mali rečnik Internet sajta Ruka u testu

Aktivnosti : svi resursi namenjeni radu u odeljenju dati su pod zajedničkim imenom aktivnosti. Dostupni su u rubrici « Aktivnsoti u odeljenju » i podeljeni su po naučnim oblastima (astronomija i univerzum, biologija, itd.). Podeljeni su, u zavisnosti od obima, na različite tipove aktivnosti : sekvenca, modul ili iskustvo čije značenje je dato u objašnjenju svkaog pojedinog termina.

Domen : sve aktivnsoti su klasirane u desetak domena koji odgovaraju velikim naučnim oblastima (astronomija i univerzum, biologija, energija, itd.). Svaki domen je podeljen na više specijalizovanih tema. Izborom jedne teme, aktiviranjem kurzora na njenom imenu, dobijate na raspolaganje različite aktivnosti u odeljenju klasifikovane prema uzrstu učenika (negde se zadržala oznaka ciklus) i prema tipu aktivnsoti (sekvenca, modul).

Čas : čas obično traje 45 minuta, i predstavlja osnou podele vremena u školi u okviru osnovnog obrazovanja. Časovi su, u aktivnostima predloženim na sajtu, obično uklopljeni u sekvence koje imaju za cilj da razmatraju neki definisani problem. Kada je neki čas izolovan, onda se on obično klasifikuje u rubriku « Iskustva ».

Insights : kollekcija od sedamnaest modula razvijenih i testiranih u SAD a prevedenih na francuski u okviru projekta La main à la pâte. Sbija nije tražila pravo prevoda ovih modula !
Modul : skup aktivnosti koje objedinjuj više skevenci u okviru koji se razmatra određena tema (vremenske prilike, energija, itd.).

Iskustvo : u ovoj rubrici su objedinjena iskustva nastavnika u odeljenju, na časovima ili izolovanim sekvencama, a dati su u formi predloga, reakcija, itd.

Naučnik konsultant
: naučnik, istraživač ili inženjer koji je član mreže Ruka u testu a spreman je da odgovara na naučna pitanja postavljena od strane nastavnika koja su u vezi su sa pripremom ili pokretanjem neke naučne aktivnosti u odeljenju.

Naučna dokumentacija : naučni dokumenti namenjeni kao informacija nastavnicima klasirani prema naučnim disciplinama. Mogu se naći osnovni dokumenti poput « Bitno », ali takođe i « Ako želite da saznate više » odnosno « Istorija » a zajedničko im je da omogućuju dubulje upoznavanje sa nekom problematikom.

Pedagoška dokumentacija : komplementarne informaicje namenjene, kao pomoć, nastavniku koji nastoji da pokrene neku naučnu aktivnost u odeljenju. U njoj se, na primer, mogunaći informaicije o upotrebi eksperimentalne sveske ili o ulozi nastavnika.

Pedagoški konsultant : trener, nastavnik sa iskustvom ili istraživač u oblasti didaktike je član mreže Ruka u testu a spreman je da odgovara na pedagoška pitanja postavljena od strane nastavnika koja su u vezi su sa pripremom ili pokretanjem neke naučne aktivnosti u odeljenju.

Projekt : razvijanje novih resursa nastalih kao rezultat zajedničkog rada više učesnika koji su koristili radni prostor na Internet sajtu  Ruka u testu. Završeni projekti mogu biti postavljeni na sajt pošto ga razmotri i oceni tim odgovarajućih stručnjaka.

Sekvenca : predstavlja promenljivi skup časova organizovanih tako da se na njima razmatra određena tema il irešava precizno definisani problem. U zavisnosti od razmatrane teme moguće je povezati  više sekvenci  koje tad čine jedan modul.

Tema : velike naučne oblasti su podeljene na teme koje pokrivaju najuže delove naučnih disciplina a odgovaraju različitim tačkama programa nauke i tehnologije u osnovnoj školi..

Zajedničke aktivnosti : reč je o zajedničkim aktivnostima učenika sa svih strana, kako Srbije tako i inostranstva, u zajedničkim projektima čija realizacija zahteva razmenu svake vrste između učesnika. Takvi projekti su na primer : « Evropa otkrića » ili « Tragovima Eratostena ».

Poslednja izmena : 05/10/2008
Oruđa
© Ruka u testu 2021