Ruka u testu : Sadržaj > Pomoć > Predstavljanje Internet sajta <i>Ruka u testu</i>
Predstavljanje Internet sajta Ruka u testu

Predstavljanje sajta

Internet sajt Ruka u testu, stavljajući na raspolaganje više od hiljadu strana naučnih i pedagoških resursa kao i različitih oruđa koja favorizuju kontakte i međusobnu razmenu informacija između nastavnika, naučnika i trenera,  treba da pomogne vaspitačicama, učiteljima i nastavnicima u uspešnijoj prezentaciji nauka i tehnologije u predškoskim ustanovama i osnovnim školama Srbije i srpskog govornog područja.

Stevan Jokić, rukovodilac projekta Ruka u testu, je na osnovu saradnje sa Francuskom akademijom nauka i timom La main à la pâte, koja traje od 2001. godinje, dobio preliminarno pravo da prilagodi za srpsko područje delimičan prevod sajta La main à la pâte pod nazivom Ruka u testu. Zvaničan ugovor o pravu prevoda, kao i o prihvaćenim obavezama,  je potpisan, 28 novembra 2008. godine, između Francuske akademije nauka-Srpske akademije nauka i umetnosti-Univerziteta u Beogradu (ugovor u formatu PDF ).
Sajt je na raspolaganju zainteresovanim od oktobra 2008. godine. Pored postojećih resursa, koji su dostupni svim zainteresovnim i to na ćiriličnom i latiničnom pismu, očekujemo da budu kreirani novi, na osnovu iskustava naših vaspitačica, učitelja i nastavnika, koji će takođe naći mesto na ovom sajtu, a neki biti i prevedeni na druge jezike.

Nekoliko reči o sajtu La main à la pâte : dostupan je zainteresovanim  nastavnicima nauka i tehnologija od 1998 godine. Sada ima oko 200 000 posetilaca mesečno, a bio je i proglašen kao najbolji evropski sajt u oblasti obrazovanja. Do sada je imao verziju koja je bila u upotrebi do janura 2005 godine, i ovu sad koja je u upotrebi od februara 2005.

Poslednja izmena : 24/01/2009
© Ruka u testu 2021