Ruka u testu : Sadržaj > Aktivnosti
Aktivnosti na času
Većinu dokumenata datih u ovoj rubrici su uradili i testirali nastavnici. Oni će se i menjati u zavisnosti od vaših reakcija. Pošaljite nam zapažanja, sugestije za modifikaciju ili dodatak upotrebivši ikonu Reagovanje, koja se nalazi na gornjoj strani svakog dokumenta (meni Oruđa).

Predavanje nauka u školi je prateći pomoćni dokument koji može veoma koristiti nastavnicima. Sastoji se iz sedam sekvenci koje ilustruju obradu neke teme za odgovarajući uzrast učenika, a u duhu principa inicijative Ruka u testu.

Jedna sekvenca se realizuje progresivno tokom više časova oko neke specifične naučne teme, dok je modul sastavljen iz više sekvenci i za njegovu kompletnu obradu treba znatno više vremena.
Oruđa
Vidi takođe
© Ruka u testu 2019