Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Glavne akcije > Seminari za nastavnike i ostale aktivnosti > Zrnca nauka
Zrnca nauka
Francuska akademija nauka, tim La main à la pâte,  La Fondation des Treilles i Izdavačka kuća "Le Pommier " su zajednički objavili 8 knjiga « Graines de sciences » a deveta je u pripremi. Na srpski jezik su prevedene knjige Zrnca nauka 1-8. U izdanju: Zavoda za udžbenike i Društva fizičara Srbije su izdata Zrnca nauka 1-5, a ostala bi trebalo da budu objavljena u naredne dve godine.

Više informacija o sadržaju svake pojedine knjige možete dobiti konsultovanjem linkova :

Poslednja izmena : 15/10/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2020