Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Glavne akcije > Internet sajt
Internet sajt i mogućnost on-line pomoći nastavnicima

Internet sajt Ruka u testu, delimičan prevod na srpski jezik francuskog Internet sajta La main à la pâte, je počeo sa radom 2008. godine. Ima više od 1 000 strana posvećenih aktivnostima u odeljenju. Bitno je napomenuti da francuske Internet sajta La main à la pâte ( ima oko 200 000 konekcija mesečno uglavnom od strane nastavnika, proglašen najboljim sajtom u oblasti obrazovanja u Evropi) objedinjuje oko 300 aktivnosti za rad u odeljenju na 7 000 strana. Srpska verzija sajta, kao i francuska, predstavlja izuzetno važno oruđe dato na raspolaganje nastavnicima i učiteljima. Stavlja na raspolaganje :

o Aktivnosti u odeljenju ;
o dokumenata koji sadrže naučne informacije ;
o liste materijala ;
o oruđa za zajednički rad ;
o zajedničke projekte ;
o ostvrenje kontakta sa trenerima i naučnicima ;
o uključivanje u mrežu preko liste zainteresovanih. 

Više informacija na : http://rukautestu.vin.bg.ac.yu; http://www.rukautestu.rs

Poslednja izmena : 11/01/2009
Oruđa
© Ruka u testu 2020