Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Glavne akcije > Proizvodnja resursa
Proizvodnja resursa i njihovo stavljanje na raspolaganje zainteresovanim

Projekt La main à la pâte je  pokrenut u Francuskoj 1996. godine, tako što su, pored upoznavanja, francuske studijske delegacije predvođene Žoržom Šarpakom, Nobelova nagrada za fiziku 1992,  sa američkim iskustvom u primeni projekta Hands-on, koga je pokrenuo Leon Lederman, Nobelovac iz fizike, prevedeni sa američkog na francuski jezik i moduli Insight razvijeni u SAD. Oni su omogućili francuskim učiteljima  i  nastavnicima da se upoznaju sa ovim načinom predavanja nauka u osnovnim školama. To im je pomoglo da posle nekoliko godina kreiraju niz originalnih modula prilagođenih njihovom obrazovnom sistemu. Njihova sopstvena produkcije resursa je omogućila da se na Internet sajt nađe na raspolaganju oko 300 aktivnosti u formi sekvenci i pedagoških modula namenjenih za rad nastavnika u odeljenjima osnovne škole. Svi ovi resursi su na predlog ekipe La main à la pâte  i testirani u odeljenjima nastavnika koji su ih ponekad i sami kreirali. 

Pedagoški dokumenti predstavljeni na Internet sajtu su kompletirani naučno informativnim tekstovima koji treba da pomognu nastavnicima u njihovom radu. Oni nose  logo La main à la pâte što znači da su u saglasnosti sa prinicpima ovog projekta.

Nastojeći da približe naučnike, u naučnim institutima i na univerzitetima, sa nastavnicima  u školama, pokrenut je projekt pod nazivom Zrnca nauka. Ideja je bila da se prave knjige koje sadrže po 6-7 zrnaca iz više naučnih oblasti. Knjige su pisali najeminentiji francuski naučnici, ali tekst nije mogao da bude prihvaćen dok 20-ak učitelja i nastavnika nije dalo saglasnost da se on publikuje. Do sada je publikovano 9 ovakvih knjiga.

Realizovani su interdisciplinarni tematski projekti ( Živeti sa suncem, Tragovima Eratostena, Evropa otkrića, Klimatske promene, itd).

Projekt Ruka u testu je iskoristio francusko iskustvo. Preuzeli smo od francuskih kolega njihove resurse, kao što su oni preuzeli američke. Preveden je na srpski jezik : 
-niz modula;
 -7 knjiga Zrnca nauka (do sada je objavljeno 5) ; 
-sva četiri interdisciplinarna tematska projekta ;
 -niz drugih knjiga;
- niz tekstova objavljenih u Prosvetnom pregledu;
-Internet sajt. 
Ovim smo našim vaspitačicama, učiteljima i nastavnicima dali kvalitetne resurse koji trebalo da im omoguće da kroz nekoliko godina i sami, poput francuskih učitelja i nastavnika, daju originalne sekvence, pedagoške  module i interdisciplinarne projekte koji će biti prevedeni na niz svetskih jezika i, u zavisnosti od interesovanja, primenjivani u njihovim školama.

Poslednja izmena : 07/05/2010
Oruđa
© Ruka u testu 2020