Ruka u testu : Sadržaj > Ruka u testu > Glavne akcije > Seminari za nastavnike i ostale aktivnosti
Seminari za nastavnike i ostale aktivnosti

Ruka u testu nastoji da kroz seminare koji se održavaju u školama pomogne učiteljima i nastavnicima u nastojanjima da realizuju svoja predavanja tako da ona budu interesantna za učenike. Doprinosi širenju primen istraživačkog pristupa u osnovnim školama objedinjavajući brojne aktere iz oblasti obrazovanja i nauke, podstičući na taj način formiranje kompetitivne mreže koja treba da pomogne nastavicima u predavanju nauka.

Skoro svaki region u Srbiji ima centar za talente centri za talente, koji svojom aktivnošću objedinjuje, pored najtalentovanijih učenika, kompetentne učitelje i nastavnike, obrazovne instiutcije, društvene aktere na lokalnom i regionalnom nivou, naučnike i profesore univerziteta kao spoljnje saradnike, kao i sve zaiteresovane za promociju nauke kod mladih. Ruka u testu je sa nekim od tih centara uspostavila saradnju uključivanjem učenika u međunarodne projekte (Živeti sa suncem, Tragovima Eratostena), nastavnika u centrima kao članova tima pri organizaciji i realizaciji seminara u njihovom gradu uz nastojanje njenog stalnog proširivanja. Koristeći iskustva pilot centara projekta La main à la pâte u Francuskoj smatramo da naši regionalni centri mogu značajno doprineti promociji primene naučnog metoda u predavnaju nauka u našim školama i popularizaicji nauke kod svih učenika a ne samo talenata.

Zahvaljujući uspostavljenom  partnerskom odnosu sa brojnim visokoškolskim institucijama, Ruka u testu nastoji da razvije širu i konkretnu saradnju  naučnika, profesora univerziteta  i studente nauka sa osnovnim školama. Jedan od vidova te saradnje je i  naučno praćenje   koje ima za cilj da ohrabir, i konkretnim praktičnim realizacijama pomogne učiteljima i nastavnicima, uz maksimalno poštovanje njihovih pedagoških kompetencija, u realizaciji naučnih sadržaja. Ovaj tip aktivnosti je u Srbiji u svom začetku, dok je u Francuskoj regulisan Poveljom o praćenju realizacije programa nauka i tehnologija u osnovnoj školi (ASTEP) iz 2004, koja nam može poslužiti u pokušajima da nešto slično uradimo i kod nas. 

Ruka u testu ima akreditovan projekt u ZUOV kojim nastoji da promoviše istraživački pristup u predavanju nauka u našim predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Ministarstvo prosvete je uvelo opcioni predemet « Ruka u testu-Otkrivanje sveta » za učenike do četvrtog razreda, koji treba da konkretnim primerima pokaže mogućnosti primene ovog metoda rada  ne samo u savalđivanju sadržaja iz nauke i tehnologije. Ministarstvo za nauku je podržalo izdavačku delatnost, pomoglo u realizaciji Internet sajta za nastavnike http://rukautestu.vin.bg.ac.rs , učestvovalo kao sponzor u organizovanju tri međunarodne škole za Jugoistočnu Evropu koje su bile posvećene  primeni ovog metoda rada i međusobnoj regionalnoj saradnji http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/handson4 .

Srpska akademija nauka i umetnosti i Beogradski Univerzitet će potpisati ugovor o saradnji sa Francuskom akademijom nauka u ovoj oblasti. Prosventi pregled je, štampanjem niza dodatak Prosveten prakse i izdavanjem knjige za vaspitače Otkrivanje sveta u predškolskoj ustanovi,  izuzetno doprineo predstavljanju ovog projekta nastavnicima i učiteljima u osnovnim školama. Institut Vinča je podržao sve ove aktivnosti pružajući mogućnost za tehničku realizaciju postavljanja Internet sajta, organizovanje niza međunarodnih i domaćih seminara, videokonferencija, itd. Društvo fizičara Srbije je bilo prvo koje je shvatilo značaj ovog projekta i omogućilo štamapnje prve tri knjige namenjene nastavnicima. Zavod za udžbenike je do sada štampao 6 knjiga u okviru biblioteke Zrnca nauka i time nastavnicima, roditeljima, učenicima i svim zainteresovanim za nauku pružio izuzetno kvalitetne resurse. Ova biblioteka ima u pripremi još 5 novih izdanja.

Ekipa Ruka u testu sarađuje sa francuskim partnerima na razvoju novog polja primene istraživačkog pristupa za učenike od 5-8 razreda. Članovi ekipe uzimaju učešća u opštim debatama nastojeći da promovišu ovja metod rada kroz priloge na kolokvijumima, seminarima, knjigama, članicima, radio i televizijskim emisijama ili pisanim medijima.

Svi seminari koji su do sada održani navedeni su u pdf dokumentu koji možete preuzeti ovde:

              Seminari_08_010.pdf

              Seminari_010_011.pdf

Poslednja izmena : 19/03/2012
Oruđa
© Ruka u testu 2020